Hvad koster det?

Priser

Den indledende kontakt er naturligvis altid gratis.

Jeres udgift er meget afhængig af opgavens størrelse, så kontakt Ansøgfonde og få et prisoverslag og estimat af tidsforbrug.

Fondsansøgninger

Ved indgåelse af aftale om udarbejdelse af en eller flere fondansøgninger, vælger I mellem timebetaling eller et fast honorar. Begge muligheder omfatter et succesfee ved bevilling.


Timepris

800 kr. ex. moms

Dog minimum 4.000 kr. ex. moms ved opstart af samarbejde.
Succesfee: 6-10% af bevillingssummen. Max. beløb forhandles ifht opgavens omfang.


Fast honorar

Afhængig af opgavens størrelse aftales et fast honorar og en succesfee. Honoraret ligger mellem 4.000-80.000 kr. ex. moms.

Succesfee: 6-10% af bevillingssummen. Max. beløb forhandles ifht opgavens omfang.

Proceskonsulent

En anden ydelse som Ansøgfonde udbyder, er rollen som proceskonsulent. Her omfatter opgaven udvikling og modning af projektideen sammen med jer og fx centrale medarbejdere og lokale interessenter. Ved den type opgave beregnes en timepris eller et honorar.


Timepris

800 kr. ex. moms

Dog minimum 4.000 kr. ex. moms ved opstart af samarbejde.


Fast honorar

Et honorar afhænger af opgavens størrelse. Det vil variere mellem 4.000-30.000 kr. ex. moms.